Občinska javna naročila in razpisi - Arhiv objav

2015

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v občini Šmarješke Toplice v letu 2015

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na podočju kulturne dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice v letu 2015

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Šmarješke Toplice v letu 2015

 

Javno naročilo: Izbira koncesionarja za opravljanje nalog Turistično informacijskega centra Šmarješke Toplice, Razpisna dokumentacija_sprememba z dne 1.4.2015 (klikni za ogled) 

2014

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na obmocju Občine Šmarješke Toplice v letu 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA (klikni za ogled)

 


 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Šmarješke Toplice v letu 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA (klikni za ogled)

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Šmarješke Toplice v letu 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA (klikni za ogled)

 

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja turističnih programov in projektov v občini Šmarješke Toplice v letu 2014 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA (klikni za ogled)

 

2013

 

Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje - arheološke invazivne raziskave


2012

2011