OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE PRISTOPILA K ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA

Objavljeno: 22.06.2017

tl_files/2017/Slovenia Green obrezana.png

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

je pristopila k Zeleni shemi slovenskega turizma »SLOVENIA GREEN«

 

 

Občina Šmarješke Toplice se je v letošnjem letu pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na poziv Slovenske turistične organizacije za vpeljevanje trajnostnega poslovanja v turizmu poimenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Zelena shema temelji na pospeševanju razvoja trajnostnega turizma in je namenjena tako posameznim destinacijam, kot ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

 

Zelena shema slovenskega turizma turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostni mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu javnemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celostno shemo, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje deležnikov v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno ter usklajeno trajnostno delovanje za ohranjanje okolja, ki je temeljna vrednota v turizmu.

 

Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti lokalnega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo in obiskovalce o pomenu trajnostnega turizma. Do konca leta bomo v Občini Šmarješke Toplice pridobili vpogled v trenutno stanje in znak Slovenia Green Destination zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev stanja in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v občini izboljševali.

 

V okviru 1. delavnice delovne skupine za pripravo novelacije Strategije razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice, je 12. junija 2017, županja mag. Bernardka Krnc podpisala listino »Zelena politika slovenskega turizma«. Podpis listine je eden od korakov v pristopu destinacije Šmarješke Toplice k Zeleni shemi slovenskega turizma. S podpisom listine občina sprejema 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezuje k trajnostnemu delovanju in prizadevanju za izboljšave v prihodnosti.

 

 

Prebivalce Občine Šmarješke Toplice vljudno prosimo, da nam s sodelovanjem v anketi pomagate oblikovati ukrepe in usmeritve za nadaljnji trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice na področju turizma.

 

 

ANKETA za prebivalce, word

 

ANKETA za prebivalce, PDF

 

 

 

Ankete lahko izpolnjene pošljete na elektronski naslov: katarina.gunde@smarjeske-toplice.si, na naslov Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali jih izpolnjene prinesete v pisarno TIC-a Šmarješke Toplice. Hvala za vaše sodelovanje.

 


tl_files/2017/Ifeel.png

Pojdi nazaj