Občinska uprava

Tomaž Ramovš,  direktor

Kontakt: 07 38 44 337, tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si

 

Stane Bajuk,  Višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja

Kontakt: 07 38 44 333, stane.bajuk@smarjeske-toplice.si

 

Klaudija Povše, Višja svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in podjetništvo

Kontakt: 07 38 44 334, klaudija.povse@smarjeske-toplice.si 

 

Mateja Bobič,  Višja svetovalka za turizem (na porodinškem dopustu, nadomešča jo Lidija Lužar)

Kontakt: 07 38 44 336, mateja.bobic@smarjeske-toplice.si 

 

Lidija Lužar, Višja referentka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 336, lidija.luzar@smarjeske-toplice.si

 

Anne Marie Valentar, Višja svetovalka za razvoj

Kontakt: 07 38 44 338, anne.marie.valentar@smarjeske-toplice.si

 

Lidija Radkovič, Strokovna sodelavka v občinski upravi

Kontakt: 07 38 44 330, info@smarjeske-toplice.si

 

Damjana Stopar, Računovodja

Kontakt: 07 38 44 332, damjana.stopar@smarjeske-toplice.si 

 

Katarina Gunde, Svetovalka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 340, katarina.gunde@smarjeske-toplice.si 

 

Jože Boh, Komunalni delavec

 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE (kliki za ogled)