Občinski javni razpisi

1. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017

JAVNI RAZPISI - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN SPLOŠNE TRANSPARENTNOSTI

SEZNAM NEPOSREDNO SKLENJENIH POGODB V LETU 2017

SEZNAM NEPOSREDNO SKLENJENIH POGODB V LETU 2017 (klik za ogled)