Občina Šmarješke Toplice

Šmarjeta 66

8220 Šmarješke Toplice

 

Telefon: 07/38 44-330

Fax: 07/38 44-335

GSM: 031/719 838

E-mail: info@smarjeske-toplice.si

Uradne ure za poslovanje s strankami

Poned.: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

Petek: 8.00 - 12.00

 

Poslovni čas

Ponedeljek, torek: 7.00 - 15.30

Sreda: 7.00 - 17.00

Četrtek: 7.00 - 15.30

Petek: 7.00 - 14.00

 

-------------------------------------------

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

 

Judita Hvala (inšpektorica):

Telefon: 07 39 33 561

Faks: 07 39 33 580

medobcinski.inspektorat@sentjernej.si

judita.hvala@sentjernej.si

 

Tomaž Resinovič (občinski redar):

Telefon: 031 739 894

medobcinsko.redarstvo@sentjernej.si

tomaz.resinovic@sentjernej.si

 

Obrazci in vloge

 

1. Okolje in prostor

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča oz. prostorsko izvedbenega akta (PIA)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za potrdilo o predkupni pravici, pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč in o datumu spremembe namenske rabe

Vloga za izdajo projektnih pogojev (soglasja) k projektni dokumentaciji

Vloga za izdajo soglasja k nezahtevnemu objektu

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 

 

2. Komunalno in cestno področje

Vloga za odmero komunalnega prispevka pred priključitvijo objekta na javno infrastrukturo

Vloga za odmero komunalnega prispevka za novogradnje, legalizacije, dozidave, rekonstrukcije, ipd.

Vloga za zaporo občinske ceste

Vloga za izdajo soglasja o posegu (na občinske ceste in javne poti, v varovalni pas občinskih cest in javnih poti)

 

3. Gospodarstvo in kmetijstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne

Vloga za izdajo soglasja za prodajo na kmečki tržnici

Mesečno poročilo o plačani turistični taksi

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Vloga za plakatiranje na območju Občine Šmarješke Toplice

Vloga za pridobitev pravice do uporabe blagovne znamke »Prid' puj«

 

4. Družbene dejavnosti 

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Vloga za uveljavitev enkratnega prispevka za novorojenca

Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine Šmarješke Toplic

 

5. Splošno

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo grba/zastave Občine Šmarješke Toplice

Za boljšo uporabniško izkušnjo ter za analizo prometa uporabljamo spletne piškotke. Z nadaljevanjem ogleda spletne strani, se strinjate s uporabo. Več informacij

Spletni piškotki