JAVNA OBRAVNAVA predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice

Objavljeno: 11.05.2018

JAVNA OBRAVNAVA

predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice

 

 

Na podlagi 103. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/18) obveščamo javnost, da lahko k predlogu odloka najkasneje v roku 7 dni od sklica, to je od 11. 5. 2018 dalje, sporočite morebitne pripombe in predloge k delovnemu gradivu navedenega akta. Pripombe in predloge k predlogu odloka se poda pisno z obvezno obrazložitvijo na uradni naslov Občine Šmarješke Toplice.

Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice

Pojdi nazaj