JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ŠMARJETA

Objavljeno: 29.11.2017

Pojdi nazaj