JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE, TER ZA OSTALE ČLANE VOLILNE KOMISIJE IN NJIHOVE NAMESTNIKE

Objavljeno: 07.05.2018

Pojdi nazaj