POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE na kmetijskih proizvodnji na priznanih kulturah zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017

Objavljeno: 01.08.2017

Županja Občine Šmarješke Toplice izdaja za potrebe ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na priznanih kulturah zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017

 

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE

 

na kmetijskih proizvodnji na priznanih kulturah zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, na predpisanem obrazcu, ki jih oškodovanci prejmejo na dom za potrebe prijave škode.

 

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-7/2017-62 – DGZR, z dne 26. 7. 2017 in Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijskih proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17) izdajam poziv oškodovancem k prijavi škode na kmetijskih proizvodnji na priznanih kulturah zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, na predpisanih obrazcih, obrazec 2 PT (pozeba, toča), ki jih oškodovanci prejmejo na dom.

 

Obrazce je potrebno izpolniti v celoti in jih dostaviti najkasneje do 23. 8. 2017, na sedež Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.  

 

Za prijavljeno škodo bo občinska in regijska strokovna komisija opravila kontrolne preglede na terenu. 

 

Sklep ocena pozeba 2017 (klikni za ogled)

Sklep o imenovanju komisije (klikni za ogled)

Pojdi nazaj