Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve študije variant s predlogom in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os – sredinski del)

Objavljeno: 21.08.2017

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor-Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os – sredinski del), ki je potekala v času od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016

 

GRADIVO (klik za ogled)

Pojdi nazaj