Gradivo za 1. redno (konstitutivno sejo) Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

1. redna (konstitutivna seja) Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 30. januarja 2019, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice


Sklic 1. redne (konstitutivne seje) Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

DNEVNI RED:

 

1.  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;

2.  Poročilo Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice o izidu volitev v občinski svet in volitev župana;

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev za župana in člane Občinskega sveta OŠT, ki so bile dne 18.11.2018

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev za župana in člane Občinskega sveta OŠT, ki so bile dne 2.12.2018

3.  Imenovanje začasne tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in priprava predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;

4.  Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;

5.  Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana; 

6.  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.