Gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

Sklic 11. redne seje Občinskega sveta

 

2.TOČKA: POTRDTITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik 10. redne seje

 

3. TOČKA: RAVNANJE Z ODPADKI PO 1.1.2016 V REGIJSKEM CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE - CEROD D.O.O.

 

Gradivo

 

4. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016 - PREDLOG V 1. OBRAVNAVI

 

Spremni dopisi

 

ODLOK

 

Splošni del

 

Posebni del

 

NRP

 

LETNI PROGRAM PRODAJE

 

LETNI PROGRAM NABAVE

 

NAČRT NABAV IN GRADENJ

 

OBRAZLOŽITEV predloga proračuna za leto 2016

PRILOGA globalna izhodišča

PRILOGA kadrovski načrt

PRILOGA predlogi predpisov

PRILOGA predlog finančnega načrta MIR

 

Zapisnik 4. redne seje Odbora za proračun in finance

 

Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora

 

5. TOČKA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA - 1. OBRAVNAVA

 

Gradivo

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta (Uradni list RS, št. 91/2007)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta (Uradni list RS, št. 100/2009)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta (Uradni list RS št. 20/2012)

 

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

6. TOČKA: PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE - predlog

 

Spremni dopis

Predlog pravilnika

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

7. TOČKA: PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE - predlog

 

Spremni dopis

Predlog pravilnika

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

 

8. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Odgovori na vprašanja iz 10. redne seje

 

9. TOČKA: RAZNO