Gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 13. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

1. TOČKA: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

 

2.TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta

 

3. TOČKA: POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2016 - predlog

 

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016

Zapisnik 9. redne seje Odbora za razvoj

 

4. TOČKA: ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - predlog, 1. obravnava odloka

 

Spremni dopisi in gradivo

Priloga

Zapisnik 9. redne seje Odbora za razvoj

 

5. TOČKA: SEZNANITEV S POROČILOM KONCESIONARJA POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI POGREBNE STORITVE BLATNIK D.O.O. ZA LETO 2015

 

Spremni dopisi in gradivo

Zapisnik 9. redne seje Odbora za razvoj

 

6. TOČKA: POTRDITEV CENE NAJEMNIN ZA MRLIŠKE VEŽICE IN GROBNA POLJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016

 

Spremni dopisi

Zapisnik 9. redne seje Odbora za razvoj

 

7. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016

 

Spremni dopisi in gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

8. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016

 

Spremni dopisi in gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

9. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016

 

Spremni dopisi in gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

10. TOČKA:  LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA OBDOBJE 2016 - 2019 - predlog

 

Spremni dopisi in gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

11. TOČKA:  PROGRAM UPRAVLJANJA ZEMLJIŠČ - PREDLOG NAKUPA ZEMLJIŠČ V OKVIRU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE DRUŽINSKA VAS - BELA CERKEV", št. PR-R12/2013, izdelovalca ACER d.o.o., Novo mesto

 

Spremni dopisi in gradivo

Priloga 1

Priloga 2

Zapisnik 9. redne seje Odbora za razvoj

 

12. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Odgovor

 

13. TOČKA: RAZNO.