Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 16. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice


2. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik


3. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice – predlog, 2. obravnava odloka;


Spremni dopis

Gradivo

Predlog odloka

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj


4. Obravnava letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o., za leto 2015;


Spremni dopis

Poročilo

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj


5. Poročilo Razvojnega centra Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o. za leto 2015;


Spremni dopis

Poročilo

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj

6. Potrditev predlogov za priznanja in nagrade Občine Šmarješke Toplice za leto 2016;

 

Gradivo


7. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 - predlog;


Spremni dopis

Odlok o Rebalansu I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 – predlog

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev

Načrt nabav in gradenj 

Letni program prodaje

Letni program nabave 

Zapisnik 10. Nadzornega odbora 

Zapisnik 6. seje Odbora za proračun in finance

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji


8. Posamični program upravljanja - predlog ukinitve javnega dobra;


a.)  parcelna št. 2934/3 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307264), parcelna št. 2934/5 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307622);

b.)  parcelna št. 2898/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480441), parcelna št. 2898/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480442);

c.)   parcelna št. 2954/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 1104592);

d.)  parcelna št. 1406/8 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6557668);

e.)  parcelna št. 2938 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4637428)

 

Gradivo za vse zgoraj omenjene točke

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj

 

9. Posamični program upravljanja - predlog prodaje stvarnega premoženja;


a.)  parcelna št. 2934/3 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307264), parcelna št. 2934/5 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307622);

gradivo

b.)  parcelna št. 2811/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6167015);

gradivo

c.)   parcelna št. 2898/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480441), parcelna št. 2898/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480442);

gradivo

d.)  parcelna št. 2954/2 k.o. 1468- Bela Cerkev (ID 1104592);

gradivo

e.)  parcelna št. 2913/4 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6432473);

gradivo

f.)    parcelna št. 2716/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6279212), parcelna št. 2723/9 k.o. 1462 – Zbure (ID 6279207);

gradivo

g.)  parcelna št. 1406/8 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6557668);

gradivo

h.)  parcelna št. 2938 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4637428);

gradivo

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj


10. Posamični program upravljanja - predlog nakupa stvarnega premoženja;


a.)  parcelna št. 2497/13 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 1872186);

gradivo

b.)  parcelna št. 2696/1 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6212943);

gradivo

c.)   parcelna št. 1324/8 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307633), parcelna št. 1324/5 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307637), parcelna št. 1333/2 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307639), parcelna št. 1324/13 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307643), parcelna št. 1324/12 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307635), parcelna št. 1324/11 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307641);

gradivo

d.)  parcelna št. 1488/5 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311133);

gradivo

e.)  parcelna št. 1488/8 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311151), parcelna št. 1488/11 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311149);

gradivo

f.)    parcelna št. 1495/5 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311130);

gradivo

g.)  parcelna št. 1500/3 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311139), parcelna št. 1504/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311136);

gradivo

h.)  parcelna št. 1507/4 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311122);

gradivo

i.)    parcelna št. 1514/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6311120);

gradivo

j.)    parcelna št. 1634/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6167022);

gradivo

k.)   parcelna št. 514/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480580), parcelna št. 514/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6166083);

gradivo

l.)    parcelna št. 195 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 4691929), parcelna št. 192/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 4922816), parcelna št. 194/4 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 325581) – brezplačna pridobitev;

gradivo

m.) parcelna št. 1298/4 k.o. 1462 – Zbure (ID 6272489), parcelna št. 1298/5 k.o. 1462 – Zbure (ID 6272488);

gradivo

n.)  parcelna št. 1319/3 k.o. 1462 – Zbure (ID 6272509), parcelna št. 1319/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 6272510);

gradivo

o.)  parcelna št. 2580/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 2590480), parcelna št. 2580/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6075967), parcelna št. 2580/9 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6313048);

gradivo

p.)  parcelna št. 1210/2 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6108344);

gradivo

q.)  parcelna št. 1131/1 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 4397534);

gradivo

r.)    parcelna št. 1912/19 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6432523);

gradivo

s.)   parcelna št. 1912/17 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6432520);

gradivo

t.)    parcelna št. 1859/1 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 2214072);

gradivo

u.)  parcelna št. 979/6 k.o. 1462 – Zbure (ID 3227166). 

gradivo

Zapisnik 12. redne seje Odbora za razvoj

11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

12. Razno