Gradivo za 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

Sklic 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

DNEVNI RED:

1. Začasno financiranje Občine Šmarješke Toplice v obdobju april - junij 2019 (predlog)

Spremni dopis

I. Splošni del proračuna - predlog

II. Posebni del - predlog

Obrazložitev

Sklep o začasnem financiranju april - junij 2019 - predlog

2. Posamični program upravljanja - odločitev glede nakupa zemljišča na šarc. št. 2591/5, *500, 2591/7, vse k.o. 1462 - Zbure

Spremni dopis in obrazložitev