Gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2. redna (konstitutivna seja) Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 27. februarja 2019, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

DNEVNI RED:


1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2.  Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta;

Gradivo

3.  Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta;

Gradivo

4.  Imenovanje Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice;

Gradivo

Zapisnik 1. redne seje KVIAZ

5.  Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice;

Gradivo

Zapisnik 1. redne seje KVIAZ

6.  Imenovanje odgovornega urednika in članov občinskega glasila Občine Šmarješke Toplice;

Gradivo

Zapisnik 1. redne seje KVIAZ

7.  Imenovanje članov Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice;

Gradivo

Zapisnik 1. redne seje KVIAZ

8.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

9.  Razno.