Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta

 

Sklic 20. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice


2. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta 

 

3. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO - POČITNIŠKO NASELJE NAD PRINOVCEM 2

 

Spremni dopis

Uvodna obrazložitev

Odlok OPPN Prinovec 2-dopolnjen osnutek

03_GEO-MEJA_prinovec2-DO

04_KAT-MEJA_prinovec2-DO

05_OBSTOJECE_prinovec2-DO

06_ZAZIDALNA_prinovec2-DO_300117

07_PREREZ A-A_prinovec_DO2_27012

09_ZBIRNA-INFRA_prinovec-DO

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj

 

4. SEZNANITEV S POROČILOM KONCESIONARJA POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI POGREBNE STORITVE BLATNIK D.O.O. ZA LETO 2016


Spremni dopis, obrazložitev in poročilo

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj

 

5. CENA NAJEMNIN ZA MRLIŠKE VEŽICE IN GROBNA POLJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017 – PREDLOG


Spremni dopis, obrazložitev in predlog sklepa

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj


6. LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017 –PREDLOG

 

Gradivo

 

Zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016 – PREDLOG

 

Gradivo

 

Zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

8. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017 –PREDLOG

 

Gradivo

 

Zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

9. POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA UPRAVLJANJA – UKINITEV JAVNEGA DOBRA;

 

Spremni dopis

 

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj

10. POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA:

NEPREMIČNINA, PARCELNE ŠT. 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1007/2, 1006/28, 1582/0, 1583/0, 995/6, 1537/5 IN 995/3, VSE K.O. 1461 – ŽALOVIČE;


Gradivo

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj

 

 

11. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH ČISTILIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE – PREDLOG

 

Gradivo

Zapisnik 16. seje Odbora za razvoj

 

12. PROGRAMSKE VSEBINE HIŠE ŽIVE DEDIŠČINE V OBDOBJU 2016 – 2020 - PREDLOG

 

Gradivo

 

Zapisnik 14. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

13. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA


Spremni dopis

 

 

14. RAZNO