Gradivo za 23. redno sejo Občinskega sveta

 

Sklic in dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 22. redne seje Občinnskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3. Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice za leto 2016;

Spremni dopis in obrazložitev

Informacija o stanju varnosti

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

4. Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček;

Gradivo

Zapisnik 17. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

5. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Šmarješke Toplice – 1.obravnava;

Spremni dopis

Predlog odloka

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

6. Predlog Odredbe o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na delu od km 1,764 do km 2,339;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Odredbe

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice – 1.obravnava;

Spremni dopis in obraložitev

Predlog spremembe odloka

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

8. Posamični program upravljanja – predlog brezplačne pridobitve nepremičnine na parc. št. 2905/12, k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6281377);

Gradivo

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

9.  Posamični program upravljanja – predlog ukinitve javnega dobra;

Gradivo

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

10. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja;

a) parcelna št. 2917/2 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307248),

b) parcelna št. 448/37 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6339553),

c) parcelna št. 2290/2 k.o. 1462 – Zbure (ID 4775402),

d) parcelna št. 1401/2 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 4399875),

e) parcelna št. 2942/1 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6233124).

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

11. Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja;

a) parcelna št. 2848/2 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 3295589),

b) parcelna št. 1487/3 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 333879) in parcelna št. 1487/4 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 1676639),

c) parcelna št. 448/28 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6339549),

d) parcelna št. 1212/2 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6556226),

e) parcelna št. 2424/12 k.o. 1466 - Gorenja vas (ID 6400670),

f) parcelna št. 1509/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 2274787), parcelna št. 1509/3 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6233116) in parcelna št. 1511/1 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6233122),

g) parcelna št. 907/4 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 4345555) in parcelna št. 911/4 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6714377),

h) parcelna št. 908/2 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 4975097),

i) parcelna št. 912/2 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6714341),

j) parcelna št. 913/2 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6714339),

k) parcelna št. 914/7 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6714342),

l) parcelna št. 943/5 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6714331),

m) parcelna št. 894/2 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 311425), parcelna št. 893/2 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 2997846) in parcelna št. 996/4 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 3166057).

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

12. Informacija o poteku aktivnosti v TSGC Dolenje Kronovo;

Gradivo

Zapisnik 19. redne seje Odbora za razvoj 

13. Seznanitev s projektom »Prostovoljstvo kot gradnik evropske družbe« v okviru programa Evropa za državljane v programskem obdobju 2014 – 2020;

Gradivo

Zapisnik 17. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

15. Razno.