Gradivo za 24. redno sejo Občinskega sveta

 

24. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 10. oktobra 2017, ob 18.00 uri 

 

 Sklic in dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2.  Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017 - 2020 za Jugovzhodno statistično regijo;

SPREMNI DOPIS

GRADIVO

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti

3.  Volitve člana državnega sveta in predstavnika lokalnih interesov v volilnem telesu (elektorja);

GRADIVO

4.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na zastavljena vprašanja na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

5.  Razno.