Gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Zapisnik

 

3. TOČKA: ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE - 2. OBRAVNAVA

Spremni dopis

Odlok

Mnenje k predlogu kategorizacije

Pregledna karta 1

Pregledna karta 2

Zapisnik 18. seje Odbora za razvoj

 

4. TOČKA: ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE - 1.OBRAVNAVA

Gradivo

Zapisnik 18. seje Odbora za razvoj

 

5. TOČKA: SKLEP O DOLOČITVI STAVBE IN PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA NA PARCELNI ŠT. 2707, K.O. 1468 BELA CERKEV, KOT JAVNO KULTURNO INFRASTRUKTURO

Gradivo

 

6. TOČKA: SKLEP O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK V OSNOVNI ŠOLI ŠMARJETA - VRTEC SONČEK

Gradivo

Zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti


7. TOČKA: OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNI PROSTOR LEKARNIŠKE PODRUŽNICE ŠMARJETA

Gradivo

Zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti


8. TOČKA: MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORJA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO

Gradivo 

Program dela Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti


9. TOČKA: POTRDITEV KANDIDATNE LISTE ČLANOV RAZVOJNEGA SVETA REGIJE JV SLOVENIJE

Gradivo

 

10. TOČKA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - USKLADITEV NAZIVOV PROJEKTOV IN INVESTICIJ

Spremni dopis in obrazložitev

NRP - rebalans I

NRP - kratki nazivi

NRP - dolgi nazivi

 

11. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - MENJAVA PARCEL ŠT. 2936/2 S 1449/4, 1520/14 IN 1449/2, VSE K.O. 1466 GORENJA VAS

Gradivo

 

12. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PRODAJA PARCELE ŠT. 1531/2, K.O. 1461 ŽALOVIČE

Gradivo


13. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - MENJAVA PARCEL ŠT. 1940/4, K.O. 1466 GORENJA VAS, S PARCELO ŠT. 735, K.O. 1461 ŽALOVIČE

Gradivo


14. TOČKA: ODLOK O OPPN KONJENIŠKI CENTER BREZOVICA

Spremni dopis

Odlok

Grafike

Zapisnik 18. seje Odbora za razvoj

 

15. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Gradivo