Gradivo za 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 26. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

[nbsp]

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: PODELITEV NADOMESTNE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Gradivo

Zapisnik 13. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

4. TOČKA: PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH IN MLADINE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Gradivo

Zapisnik 13. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

5. TOČKA: POTRDITEV NOVELACIJE DIIP IN POTRDITEV IP ZA PROJEKT "HIŠA ŽIVE DEDIŠČINE, IZ NARAVE IN PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST", ZA OBJEKT STARE ŠOLE BELA CERKEV

 

Spremni dopis in obrazložitev

DIIP prvi del

DIIP drugi del

IP prvi del

IP drugi del

IP tretji del

 

6. TOČKA: MEDOBČINSKA POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA "SAVA KRKA BIKE", PREDOBREMENITEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

 

Gradivo

 

7. TOČKA: VPRAŠANJE IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo

 

NAKNADNO GRADIVO

 

Gradivo

Posamični program predloga nakupa nepremičnega premoženja

Posamični program predloga menjave nepremičnega premoženja - sprememba sklepa