Gradivo za 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 2. OBRAVNAVA

 

Spremni dopis

 

Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice

 

4. TOČKA: ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 2. OBRAVNAVA


Spremni dopis

 

Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šmarješke Toplice

 

5. TOČKA: ODLOK O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 2. OBRAVNAVA


Spremni dopis

 

Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zburanja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Šmarješke Toplice

 

6. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014


Gradivo

 

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

7. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014


Gradivo

 

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti


8. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014


Gradivo

 

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

9. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA


Gradivo