Gradivo za 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice