Gradivo za 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 30. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2013, KRATKO POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013 TER PROGRAM DELA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2014

 

Spremni dopis

 

Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na krki za leto 2013

 

Kratko poročilo o delu Skupne občinske uprave na območju Občine Šmarješke Toplice za leto 2013

 

Program del Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2014

 

4. TOČKA: LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ŠMARJETA ZA LETO 2013

Spremni dopis

 

Letno poročilo_naslovnica

 

Letno poročilo

 

5. TOČKA: POROČILO TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013 IN LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

Gradivo

 

6. TOČKA: SPREMEMBA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - skrajšani postopek

Gradivo

 

 

7. TOČKA: POSAMIČNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM IN POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE TK VODA NASELJA "NAD PRINOVCEM"

Gradivo


8. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Odgovori

 

Odgovor_najemnina za šolsko telovadnico