Gradivo za 32. sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 20. 11. 2018

32. seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 20. novembra 2018, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

 

DNEVNI RED:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red 32. seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2.  Odstop od koncesijske pogodbe o izvajanju javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v občini Šmarješke Toplice – pregled dokumentacije;

3.  Prostorska širitev podjetja Plastoform Šmarjeta;

Spremni dopis

Gradivo

Gradivo - popravek datumov

4. Razno.