4. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

1. TOČKA: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE


Zapisnik 3. redne seje

 

3. TOČKA: PREDLOG PRAVILNIKA O SUBVENCIONIRANJU STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Gradivo

Zapisnik 2. seje Odbora za razvoj


4. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015

 

Gradivo


Zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

5. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015

 

Gradivo

Zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

6. TOČKA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015


 

Gradivo

Zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 


7. TOČKA: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELITVI ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE - 1. obravnava

 

Gradivo

 

Zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 

8. TOČKA: POROČILO TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015

 

Gradivo

 

9. TOČKA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE NALOGE TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Gradivo

Zapisnik 2. seje Odbora za razvoj


10. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo