Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, dne 26.5.2015

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 5. redne seje 

 

3. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 6. redne seje

 

4. TOČKA: OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O., ZA LETO 2014


Spremni dopis

 

Poročilo Komunale Novo mesto d.o.o., za leto 2014

 

Zapisnik 4. redne seje Odbora za razvoj

 

5. TOČKA: SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA OBČINO ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 TER S PROGRAMOM DELA IN FINANČNIM NAČRTOM KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA OBČINO ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015

 

Spremni dopis

 

Povzetek Letnega poročila Knjižnice Mirana Jarca za Občino Šmarješke Toplice za leto 2014

 

Povzetek Programa dela in finančnega načrta Knjižnice Mirana Jarca za Občino Šmarješke Toplice za leto 2015

 

Zapisnik 5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

6. TOČKA: OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI - AŽURIRANJE

 

Spremni dopis

 

Občinski program varnosti, maj 2015

 

Zapisnik 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice

 

7. TOČKA: POTRDITEV PREDLOGOV ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015


Spremni dopis

 

Zapisnik seje Komisije za priznanja in nagrade Občine Šmarješke Toplice, z dne 13.5.2015

 

8. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Odgovori na vprašanja iz 5. in 6. redne seje

 

9. TOČKA: RAZNO