JAVNO NAROČILO: »IZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU ŽALOVIČE«

Objavljeno: 10.09.2018

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, v skladu s 40. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku:

 

IZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU ŽALOVIČE

 

Predmet javnega naročila obsega izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče skladno s projektom št. : 13044-00, ki ga je izdelala družba Savaprojekt d.d. (v nadaljevanju projekt za izvedbo). Vrsta in obseg del je razviden iz projekta za izvedbo, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz razpisne dokumentacije in njenih prilog.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx

ESPD Zalovice.zip

TEHNIČNO POROČILO.pdf

A. FEKALNA KANALIZACIJA IN SKUPNA REKAPITULACIJA.xls

FEKALNA KANALIZACIJA IN SKUPNA REKAPITULACIJA.zip

B. ELEKTRO INŠTALACIJE.xslx

ELEKTRO INŠTALACIJE.zip

C. STROJNE INŠTALACIJE.xslx

STROJNE INŠTALACIJE.zip

13044-00-PZI-31-PP-20180831.pdf

13044-00-PZI-31-sit_1-20180831.pdf

13044-00-PZI-31-sit_2-20180831.pdf

13044-00-PZI-31-sit_CN-20180831.pdf

13044-00-PZI-31-sit_preg-20180831.pdf

Pojdi nazaj