OBJAVA JAVNIH RAZPISOV OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018 na področju kulture in kulturne dediščine, športa, sociale, turizma in prireditev

Objavljeno: 03.04.2018

OBVESTILO

Obveščamo vas, da smo na podlagi strokovnega navodila revizorke pri razpisih za turizem, socialnovarstvene programe, šport in kulturo, spremenili način izplačila finančnih sredstev upravičencem.

Upravičenci bodo sredstva prejeli v dveh delih: 50 % na podlagi vrnjene podpisane pogodbe in 50 % na podlagi zahtevka s poročilom in dokazili, oz. v primeru, da se dogodek/program izvede v decembru 2018, na podlagi podpisane izjave, da bodo program izvedli do 31. 12. 2018.

 

Občina Šmarješke Toplice za leto 2018 objavlja naslednje občinske javne razpise:

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018

RAZPIS ZA KULTURO

VLOGA (word)

VLOGA (PDF)

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI (klik za ogled)

MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI (klik za ogled)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 

RAZPIS ZA TURIZEM

VLOGA (word)

VLOGA (PDF)

PRAVILNIK O VREDNOTENJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA (klik za ogled)

MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA (klik za ogled)


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 

RAZPIS ZA ŠPORT

VLOGA (word)

VLOG (PDF)

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA (klik za ogled)

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA (klik za ogled)


Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov v občini Šmarješke Toplice za leto 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOCIALO

VLOGA (word)

VLOGA (PDF)

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV (klik za ogled)

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV (klik za ogled)

 

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice v letu 2018 

JAVNI RAZPIS ZA PRIREDITVE

VLOGA (word)

VLOGA (PDF)

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PRIREDITVE (klik za ogled)


Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov sakralne stavbne dediščine v Občini Šmarješke Toplice v letu 2018

JAVNI RAZPIS SAKRALNA DEDIŠČINA

VLOGA (word)

VLOGA (PDF)

 

Razpisna dokumentacija bo na voljo na sedežu občine v času uradnih ur ter objavljena na občinski oglasni deski.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnimi razpisi prejmete na  tel. št. 07 38 44 336 ali na e-pošti: alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si

 

Pojdi nazaj