Občinska uprava

Tomaž Ramovš,  direktor

Kontakt: 07 38 44 337, tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si

 

Stane Bajuk,  Višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja

Kontakt: 07 38 44 333, stane.bajuk@smarjeske-toplice.si

 

Klaudija Povše, Višja svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in podjetništvo (na porodniškem dopustu)

Kontakt:  info@smarjeske-toplice.si 

 

Mateja Kotnik,  Višja svetovalka za turizem 

Kontakt: 07 38 44 336, mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si

 

Alja Rabzelj, Višja referentka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 334, alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si 

 

Anne Marie Valentar, Višja svetovalka za razvoj

Kontakt: 07 38 44 338, anne.marie.valentar@smarjeske-toplice.si

 

Lidija Radkovič, Strokovna sodelavka v občinski upravi

Kontakt: 07 38 44 330, info@smarjeske-toplice.si

 

Damjana Stopar, Računovodja

Kontakt: 07 38 44 332, damjana.stopar@smarjeske-toplice.si 

 

Katarina Gunde, Svetovalka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 340, katarina.gunde@smarjeske-toplice.si 

 

Jože Boh, Komunalni delavec

 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE (kliki za ogled)