Občinska uprava

Stane Bajuk,  Višji svetovalec za komunalo, urejanje prostora in varstvo okolja

Kontakt: 07 38 44 333, stane.bajuk@smarjeske-toplice.si

 

Klaudija Povše, Višja svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in podjetništvo 

Kontakt: 07 38 44 334  klaudija.povse@smarjeske-toplice.si 

 

Mateja Kotnik,  Višja svetovalka za turizem 

Kontakt: 07 38 44 337, mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si

 

Alja Rabzelj, Višja referentka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 340, alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si 

 

Melanie Kupec, Višja svetovalka za razvoj

Kontakt: 07 38 44 338, melanie.kupec@smarjeske-toplice.si

 

Lidija Radkovič, Strokovna sodelavka v občinski upravi

Kontakt: 07 38 44 330, info@smarjeske-toplice.si

 

Darja Voglar, Računovodja

Kontakt: 07 38 44 332, darja.voglar@smarjeske-toplice.si 

 

Katarina Gunde, Svetovalka za kulturo in projekte

Kontakt: 07 38 44 336, katarina.gunde@smarjeske-toplice.si 

 

Jože Boh, Komunalni delavec

 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE (kliki za ogled)