Občinski javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH IN OSTALIH PROGRAMOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

2. JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

1. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2017 (klik za ogled)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH IN OSTALIH PROGRAMOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov za leto 2017 (klik za ogled) 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti za leto 2017 (klik za ogled)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek Poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju športa za leto 2017 (klik za ogled)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2017 (klik za ogled)

JAVNI RAZPISI - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN SPLOŠNE TRANSPARENTNOSTI

SEZNAM NEPOSREDNO SKLENJENIH POGODB V LETU 2017

SEZNAM NEPOSREDNO SKLENJENIH POGODB V LETU 2017 (klik za ogled)