Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Šmarješke Toplice