Vloga za izdajo lokacijske informacije (prej potrdilo o namenski rabi zemljišča)

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku