Avtobusna postajališča v občini Šmarješke Toplice

Objavljeno: 15.09.2011

Avtobusne čakalnice so pomembna urbana oprema, ki omogoča, da vsi čakajoči na avtobusni prevoz udobno predvsem pa varno počakajo na za to ustreznem mestu.

 

Vsako leto se na Občini Šmarješke Toplice trudimo zagotoviti kakšno novo avtobusno čakalnico ali pa obnoviti obstoječe avtobusne čakalnice.

 

V letošnjem letu bomo tako obnovili avtobusni čakalnici v smeri Šmarješke Toplice- Obrh in pa v bližini kapelice. Na tej relaciji bomo postavili novo avtobusno čakalnico ter uredili avtobusno nišo.

 

Obnova bo stekla v mesecu septembru in bo dokončana v oktobru 2011. Urejena avtobusna čakališča bodo pripomogla k urejenosti tega dela občine. Nova čakalnica bo imela urejen koš za odpadke, mesto za vozni red, klop in pa oznako čakališča »Šmarješke Toplice-Obrh«.

Pojdi nazaj