JAVNA OBJAVA: Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice

Objavljeno: 08.06.2018

Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice- javna objava 7 dni od dne sklica 8.6.2018, možnost podajanja pripomb in predlogov 

Na podlagi 103. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/18) obveščamo javnost, da lahko k predlogu odloka najkasneje v roku 7 dni od sklica sporočite morebitne pripombe in predloge k delovnemu gradivu navedenega akta. Pripombe in predloge k predlogu odloka se poda pisno z obvezno obrazložitvijo na uradni naslov Občine Šmarješke Toplice.

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Pojdi nazaj