JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TOPLIŠKA VAS

Objavljeno: 05.04.2018

Pojdi nazaj