Javni poziv lastnikom počitniških hiš in stanovanj za posredovanje podatkov za izračun pavšalnega zneska turistične takse za leto 2019

Objavljeno: 15.01.2020

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 22. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 3. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 37/18), Občina Šmarješke Toplice objavlja

 

JAVNI POZIV

za posredovanje podatkov, ki bodo osnova

za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Šmarješke Toplice za leto 2019

 

Javni poziv

Obrazec

Pojdi nazaj