JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA IN DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Objavljeno: 05.02.2019

Številka:012-0001/2019-13

Datum: 4.2.2019 

S konstituiranjem novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice na 1. redni seji, dne 30.1.2019, je prenehalo članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih delovnih telesih občinskega sveta.

 

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/2018) ter 2. odstavka 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 27/2018), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja


 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV

ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA IN DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

 

 

Pisne predloge za člane nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta  predlagatelji predložijo na priloženih obrazcih Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do vključno srede, 13.2.2019, do 12. ure na naslov: Občina Šmarješke Toplice, KMVVI, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali na e-naslov info@smarjeske-toplice.si.  

Upoštevajo se samo pisni predlogi, ki bodo prispeli na naslov občine ali e-naslov do predpisanega datuma in ure.

 

JAVNI POZIV (klikni za ogled)

OBRAZCI:

Predlog za člana nadzornega odbora občine s soglasjem kandidata-tke

Predlog za člana delovnega telesa občinskega sveta s soglasjem kandidata-tke

Predlog za člana odgovornega urednika in članov občinskega glasila s soglasjem kandidata-tke

Predlog za člana SPVCP s soglasjem kandidatat-tke
 

Pojdi nazaj