PREKLIC javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

Objavljeno: 01.07.2020

PREKLIC JAVNEGA NAZNANILA
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

 

 

Pojdi nazaj