Javno naznanilo za javno predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Šmarješke Toplice (verzija 1.0)

Objavljeno: 05.10.2020

Občina Šmarješke Toplice v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), objavlja:

 

Javno naznanilo za javno predstavitev:

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Šmarješke Toplice (verzija 1.0)


Javna predstavitev se izvede z objavo občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Šmarješke Toplice, verzija. 1.0,  na spletni strani občine v času od 5. 10. 2020 do 5. 11. 2020. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled  na sedežu Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja  na vpogled vsak delovni v času uradnih ur. 

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije (klik za ogled)

 

Pojdi nazaj