Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče

Objavljeno: 06.03.2019

Pojdi nazaj