Podaljšano javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče

Objavljeno: 02.04.2019

Pojdi nazaj