Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objavljeno: 22.05.2020

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Šmarješke Toplice objavlja namero

 

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – NAKUP NEPREMIČNINE

 

Predmet neposredne pogodbe je nakup nepremičnine s parc. št. 2966/3 in stavbe št. 682, k. o. Gorenja vas.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani www.smarjeske-toplice.si in na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice najmanj 20 dni pred sklenitvijo pogodbe, skladno z 2. odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

 

Namera

Pojdi nazaj