Veseli december 2019 – obisk dedka Mraza v Šmarjeti

Objavljeno: 07.11.2019

Veseli december 2019 – obisk dedka Mraza v Šmarjeti

 

Dedek Mraz bo letos obdaril otroke s stalnim prebivališčem na območju občine Šmarješke Toplice, ki so rojeni v obdobju med  1. 1. 2013 in 31. 12. 2018.  

 

Skladno z Uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo pred povabilom otrok na decembrsko prireditev pridobiti privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

 

Staršem otrok, ki so privolitev za obdelavo osebnih podatkov posredovali v preteklo leto le –te ni potrebno ponovno posredovati, saj velja do otrokovega šestega leta oz. do preklica.

 

Starše otrok rojenih v letu 2018 prosimo, da natančno izpolnjen obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« posredujejo na naslov občine oz. osebno oddajo, najkasneje do 25. 11. 2019. Prav tako podajo novo privolitev starši, ki so v preteklem letu občini posredovali obrazec natisnjen iz spletne strani DPM Mojca Novo mesto.  

OBRAZEC (klikni za ogled)

Občina Šmarješke Toplice, kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranila in uporabila le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza.

 

Vabilo na obdaritev bo poslano na naslov otroka najkasneje en teden pred prireditvijo, ki bo v ponedeljek, 16. 12. 2019.

 

Pojdi nazaj