Projektiranje komunalne infrastrukture v naseljih: Zbure, Bela Cerkev in Šmarjeta

Objavljeno: 13.01.2020

Ker moramo poskrbeti za a uravnotežen razvoj naselij v občini Šmarješke Toplice bomo v letošnjem letu aktivno pristopili k projektiranju komunalne infrastrukture v naseljih Zbure, Bela Cerkev in Šmarjeta.  Hkrati bomo aktivno iskali tudi vire sofinanciranje za izgradnjo komunalne infrastrukture. 

 

Danes, 13.1.2020, sta župan, Marjan Hribar in direktor podjetja TOPOS d.o.o. iz Novega mesta, na podlagi izvedenega javnega naročila, podpisala pogodbo za projektiranje komunalne infrastrukture za vsa tri omenjena naselja. Poudariti je potrebno, da bomo za ureditev komunalne infrastrukture v naselju Šmarjeta, morali zajeti več faktorjev, saj je potrebno pristopiti k celovitemu urejanju jedru Šmarjete.

tl_files/2020/Topos.jpg

Pojdi nazaj