ODZIV OBČINE IN OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE NA ODSTOP OD KONCESIJSKE POGODBE - ZDRAVSTVO

Objavljeno: 19.10.2018

 Spoštovane občanke in občani, predstavniki medijev.

S strani Irene Vester, dr. med., spec. druž. med. (v nadaljevanju: koncesionarka) je Občina prejela, dne 14. 9. 2018, pisno izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe o izvajanju javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v občini Šmarješke Toplice. Koncesionarka je koncesijsko pogodbo odpovedala z dnem 31. 3. 2019, s šestmesečnim odpovednim rokom, kar je skladno z navedbo glede odpovednega roka iz koncesijske pogodbe.

Pacienti v naši občini so s strani dr. Irene Vester prejeli dopis, z dne 8. 10. 2018, kjer je poleg ostalih navedb zapisano tudi: »Žal ne vidim drugega izhoda, kot da občini podam odpoved koncesijske pogodbe in zaključim z delom zdravnice v občini Šmarješke Toplice koncem marca 2019. Če bi se razmere uredile, sem z veseljem pripravljena nadaljevati z delom v večjih prostorih«.

Občina je odločitev zdravnice glede odpovedi koncesijske pogodbe prejela dne 14.9.2018, zdravnica pa možnost odpovedi koncesijske pogodbe v dopisu z dne, 8.10.2018, sicer napoveduje, čeravno je odločitev Občini vročila že 14. 9. 2018.

 

V dopisu zdravnica navaja očitke, ki ne držijo oz. so neresnični, zato je Občina dolžna nanje odgovoriti in sprožiti ustrezne postopke.

 

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je odstop koncesionarke obravnaval na 31. redni seji, dne 16. 10. 2018, in na podlagi podanih pojasnil in predložene dokumentacije ugotovil, da je Občina v zvezi z vsemi zahtevami koncesionarke ravnala z vso dolžno odgovornostjo, in v cilju, da se primarno zdravstvo na lokaciji Šmarjeta 66 ohrani, vsled česar so člani sprejeli sklep o odstopu koncesionarke od koncesije ter sklep, da Občina z dejanskimi stališči oz. potekom aktivnosti v tej zadevi pisno seznani vse občanke in občane.

 

Žalostno je in skrb je utemeljena, da se čas lokalnih volitev izrablja za poseganje v osnovne pravice pacientov na način, ki bi lahko povzročil razpad urejenega zdravstvenega sistema, za katerega se Občina trudi že ves čas od nastanka. Tovrstni parcialni interesi in izrabe vpliva na paciente ne smejo vplivati na tako pomembno področje, kot je javni interes dolgoročne zdravstvene oskrbe pacientov.  

 

Občina se bo, skupaj z vsemi pristojnimi inštitucijami, kot do sedaj, še naprej trudila za vse občanke in občane, oz. pacientke in paciente, ki uporabljajo zdravstvene storitve v ambulanti v Šmarjeti, zagotavljati vse potrebne pogoje, ki so nujni za celovito in strokovno ustrezno zdravstveno oskrbo.

 

V priloženem dokumentu podajamo podrobnejša pojasnila.

Dne 22.10.2018 objavljamo popravek dokumenta - klikni za ogled.

 


Pojdi nazaj