Podpis pogodbe za izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče

Objavljeno: 12.11.2018

S ponedeljkom, dne 12.11.2018, pričenjamo z izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče. Po dolgotrajnih upravnih postopkih in številnih pritožbah v postopkih potrebnih za pričetek investicije, je Občina Šmarješke Toplice, v ponedeljek, dne 12.11.2018, podpisala s podjetjem Kostak, d.d., Krško pogodbo v vrednosti 765.140,67 EUR, za izvedbo izgradnje:

 

-       vodovodnega omrežja,

 

-       kanalizacijskega omrežja,

 

-       čistilne naprave,

 

-       obnove cestišča,

 

-       izgradnjo javne razsvetljave.

 

V sklopu izvedbe investicije bo potekala izgradnja telekomunikacijskih vodov (optika).

 

Območje na katerega se je opozarjalo glede slabšega pritiska na vodooskrbi, bomo uredili v času izvajanja investicije.

Investicija bo v celoti zaključena v letu 2019, za kar smo poleg lastnih finančnih sredstev namenili tudi nepovratna finančna sredstva.

Vsem lastnikom zemljišč, ki so občini omogočili pravico graditi, se iskreno zahvaljujemo, saj je bila le to osnova, da smo tako zahteven projekt s skupnimi močmi ustrezno pripravili, ter da smo lahko pričeli z izgradnjo komunalne infrastrukture.

 

tl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/obvestilo Komunala/podpis pogodbe 12.11.2018.jpg

Pojdi nazaj