Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice - javna objava 30 dni od dne sklica 17. 5. 2019, možnost podajanja pripomb in predlogov

Objavljeno: 17.05.2019

Na podlagi 103. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/18) obveščamo javnost, da lahko k predlogu odloka najkasneje v roku 30 dni od sklica, to je od 17. 5. 2019 dalje, sporočite morebitne pripombe in predloge k delovnemu gradivu navedenega akta.

Pripombe in predloge k predlogu odloka se poda pisno z obvezno obrazložitvijo na uradni naslov Občine Šmarješke Toplice.

 

Uvod in obrazložitev

Predlog odloka

Pojdi nazaj