Predstavitev idejne zasnove ureditve središča Šmarjete z Izvirom cvička

Objavljeno: 12.05.2020

Predstavljamo idejno zasnovo ureditve središča Šmarjete z Izvirom cvička, ki vključuje predvidene ureditve na vaškem trgu v Šmarjeti, ki so skladne s prostorskimi dokumenti, v skrbno premišljeno in povezano celoto, z velikim poudarkom na ohranjanju vrednosti območja kot nepremične kulturne dediščine Šmarjeta – vaško jedro.

Vabljeni k ogledu, dobrodošle pa so tudi vaše misli, vtisi, komentarji in predlogi, ki jih lahko sporočite po elektronski pošti na e-mail info@smarjeske-toplice.si ali zapišete v knjigo vtisov ob razstavi idejne zasnove v Kulturni dvorani v Šmarjeti, ki je odprta v času uradnih ur Občine Šmarješke Toplice.

Po celotnem trgu je predvidena podlaga iz fiksirane simulacije makadama (vialit). Kamnit oporni zid na vzhodni strani trga proti lokalni cesti se v celoti ohrani, ob njegovem zaključku na severni strani je predvidena ohranitev odprte trške zasnove.

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-31.jpg

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-1.jpg

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-26.jpg

Površina med lokalno cesto in trgom se navidezno loči z vgrajenimi stebrički, ob vhodu na trg je predviden kamniti pano z napisom in logotipom Izvira cvička in izrezanim Karlovškovim ornamentom. Ta je na tem mestu predviden kot označevalni in hkrati vsem obiskovalcem Šmarjete pozdravni element. V središču trga je premična in odstranljiva fontana cvička, ki smo jo poimenovali Izvir cvička, okoli nje so razporejene ostale ureditve, povezane v zaključeno, funkcionalno in smiselno urejeno celoto. Trg bo zanimiv za druženje različnih generacij, saj bo pod osrednjim kostanjem, ki se ohranja in se mu s celostno ureditvijo daje možnost razvoja in ureditve, mogoče posedeti na klopcah, kot tudi na širokih klopeh ob kamnitem zidu in ob koritu z zasaditvijo. Ta naj bi omejeval dve strani (tudi proti sosednjemu hlevu). Kamniti zid bi zazelenili z vzpenjalkami (tudi s trto), vanj pa vgradili nekatere lokalne elemente (npr. stara kmečka vrata in okno, lesen plot, vrata bi povezovala dogajanje na trgu s sosednjim objektom, ki morebiti v nadaljevanju pridobi s trgom povezano zgodbo …), saj bi s tem poudarili dediščino in lokalne posebnosti kraja. Na trgu je predvideno tudi mini otroško igrišče, ki pridobi pomembno vlogo, ko trg obiščejo družine.

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-11.jpg

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-29.jpg

Del idejne zasnove je tudi ureditev pred Karlovškovo hišo, ki z novim lastnikom pridobiva usklajeno in s trgom povezano vlogo. Za potrebe restavracije v objektu in resnično doživeto doživljanje trške ureditve in celotnega prostora, je na prostoru pred Karlovškovo hišo predvidena terasa restavracije. Lesena terasa je v dveh nivojih, visoka stena proti sosednji hiši na zahodni strani trga je kombinacija stebrov iz gabionov in lesa, na njej bo brajda. Streha bi bila pomično platno, za zmanjšanje hrupa s ceste in trga so predvidene zimzelene grmovnice v koritih in vodni motivi, ki šumijo. Pred Karlovškovo hišo je predviden širok prehod do vhoda v objekt, ki bo v sozvočju z edinstveno arhitekturo njegovega pročelja in ga še posebej poudaril. Ob robu terase so lesena, betonska in antracit korita v katerih so predvidene drevesne in grmovne zasaditve, ki se dopolnjujejo in prehajajo v leseni del, ki se povezuje z osnovno ureditvijo fontane.

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-3.jpg

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-19.jpg

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/IZVIR-CVICKA-TRG -april20-15.jpg

 

tl_files/2020/Idejna zasnova Smarjeta/Logotip pravi.png

Pojdi nazaj