PRIJATELJSKI OBISK POBRATENE OBČINE TEPLICE NAD BEČVOU V OKVIRU PROGRAMA »EVROPA ZA DRŽAVLJANE«

Objavljeno: 30.08.2017

tl_files/2017/DOGODKI 2017/EU logotip projekta.jpg       

PRIJATELJSKI OBISK POBRATENE OBČINE TEPLICE NAD BEČVOU V OKVIRU PROGRAMA »EVROPA ZA DRŽAVLJANE«

 

Občina Šmarješke Toplice je v partnerstvu s pobrateno občino Teplice nad Bečvou iz Češke, v lanskem letu zasnovala skupni projekt, poimenovan »Prostovoljstvo kot gradnik evropske družbe« in bila z njim uspešna pri prijavi na razpis programa Evropske unije Evropa za državljane.

Projekt je bil zasnovan v okviru programskega sklopa »Pobratenja mest«, katerega cilj je medsebojno povezovanje ljudi in lokalnih skupnosti, iz različnih koncev Evrope, z namenom spodbujati demokratično udeležbo državljanov ter izmenjavo pozitivnih izkušenj, vrednot in mnenj.


tl_files/2017/DOGODKI 2017/Prostovoljstvo kot gradnik evropske druzbe.png


Prijateljstvo in sodelovanje med pobratenima občinama sega v leto 2011, ko je bila v Šmarjeških Toplicah podpisana listina o pobratenju in od tedaj si obe občini prizadevata ohranjati medsebojne stike in si izmenjujeta obiske.

Vsebina zasnovanega projekta je postavila v ospredje prostovoljstvo in prostovoljce, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju v okviru različnih društev in organizacij, ter skrbijo za bogato družabno, društveno in socialno življenje v obeh skupnostih. Prostovoljstvo in z njim povezano delovanje društev ima namreč velik pomen v obeh skupnostih, saj izboljšuje kakovost življenja občanov, ustvarja možnosti aktivnega preživljanja prostega časa ter krepi socialne kompetence posameznika.

V okviru omenjenega mednarodnega projekta je 42 občanov in občank Šmarjeških Toplic med 25. in 27. avgustom, v času praznovanja občinskega praznika, obiskala pobrateno občino Teplice nad Bečvou na Češkem. Rdeča nit srečanja in skupnega projekta je bilo prostovoljstvo, saj obe pobrateni občini sodita med manjše občine v katerih je izrazito društveno delovanje in prostovoljstvo na področju turizma, kulinarike, športa, kulture, varovanja zdravja, izobraževanja, varnosti in promocije naravne in kulturne dediščine.

tl_files/2017/DOGODKI 2017/22..JPG


Namen projekta je bila poleg predstavitve tudi izmenjava dobrih praks in uspešno izvedenih projektov, predstavitev vpliva delovanja društev na lokalno skupnost ter iskanje rešitev za boljše delovanje, pridobivanje novih članov in medgeneracijsko povezovanje. Namen srečanja je bila tudi predstavitev uspešnega projekta na področju kulture - Hiše žive dediščine, ki vse od svojega odprtja beleži lep obisk in pomembno vpliva na delovanje lokalnih društev.

Udeleženci srečanja v pobrateni občini Teplice nad Bečvou so bili predstavniki lokalnih društev, ki so delovanje društev domačinom predstavili tudi na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku občine Teplice nad Bečvou. Na stojnicah so se predstavili: Turistično društvo Šmarješke Toplice, skupina Šola zdravja Šmarješke Toplice, Društvo vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev, Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta, Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Čebelarsko društvo Šmarjeta - Škocjan in Ekološko društvo Šmarješke Toplice.

 

tl_files/2017/Reception of the participants.jpg

 

Občani pobratene občine so obiskovalce iz Šmarjeških Toplic lepo sprejeli, prav tako so topel sprejem priredili tudi župan gospod Josef Vacula, nekdanji župan Pavel Táborský in podžupan Aleš Havránek.

 

tl_files/2017/Volunteers Market.JPG

 

Projekta, kot smo ga začrtali ob prijavi na razpis programa Evropa za državljane, ne bi mogli izvesti brez pomoči in sodelovanja predstavnikov lokalnih društev, ki tudi sicer skrbijo za pestro društveno in družabno življenje v Občini Šmarješke Toplice. Za ves vloženi trud in sodelovanje se jim iskreno zahvaljujemo.

 

Informacija o projektu "Prostovoljstvo kot gradnik evropske družbe" (klik za ogled)

Letak  (klik za ogled)

Povezava do fotografij (klik za ogled)

Povezava do objave  (klik za ogled)

Promocijski plakat (klik za ogled)


Pojdi nazaj