Prijava na razpis 323 – ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Tematska pot – Vir življenjske energije

Objavljeno: 07.06.2011

Občina Šmarješke Toplice se je v mesecu avgustu prijavila na razpis 323 – ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, in sicer s projektom Tematska pot – Vir življenjske energije, s katerim želimo urediti točke znamenitosti v občini, in sicer:

 

-       umestitev skulpture in ploščadi poleg čistilne naprave med Družinsko vasjo in Šmarješkimi Toplicami,

-       rekonstrukcija več kot stoletnega vodnjaka v Zgornjih Šmarjeških Toplicah,

-       sprehajalna pot v Klevevžu s strani Toplice do območja razvalin gradu,

-       očiščenje obstoječega kamnitega portala izvira vode pri točki ureditve Bričevka,

-       na območju Cerkve sv. Martina na Vinici tlakovanje in postavitev osnovne urbane opreme ob cerkvi, obnova gospodarskega poslopja poleg cerkve, ki bi bil namenjen razstavi na »prostem,

-       umestitev opazovalnic za ptice in bobre v Zdravcih,

-       razgledna ploščad z urbano opremo s pogledom na Zdravce,

-       ureditev sprostitvene ploščadi na območju vrb in vzdrževalno rezanje vrb,

-       očiščenje in prezentacija arheoloških izkopanin ter postavitev novih na območju lapidarija Bela Cerkev,

-       postavitev javne razsvetljave v Dolenjem Kronovem in ureditev sprehajalne poti do obstoječega izvira obloženega s kamnom, kjer se zamenja tudi urbana oprema.

 

Ureditve točk vključujejo tudi postavitev urbane opreme.

 

Prijavljen projekt je ocenjen na 380.000,00 EUR. V kolikor bomo uspešni na javnem razpisu, lahko pridobimo do 85% nepovratnih neto sredstev.

 

Rezultat prijave bo znan v prihodnjih mesecih.

 

Pojdi nazaj